فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

393 - پنج وجه قرآن:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن و غرایب و فرایض و حدودش را فرا گیرید؛ زیرا قرآن بر پنج وجه: حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال نازل گردیده است، پس به حلالش عمل کنید و حرام را واگذارید و عمل به محکم نمایید و متشابه را ترک گویید و از امثال عبرت گیرید.

394 - تفاوت قرآن و فرقان:

در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که کسی از آن حضرت (علیه السلام) درباره قرآن و فرقان پرسید: آیا دو چیزند یا یک چیز؟ فرمود: تمام کتاب قرآن است و حکمی که عمل کردن به آن واجب می باشد فرقان است.

395 - ادای حق تلاوت:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)- فی قوله تعالی: (یتلونه حق تلاوته) - یتبعونه حق اتباعه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: درباره آیه آن را تلاوت می کنند، آن گونه که حق تلاوت آن است، می فرمود: (یعنی) از آن چنان که باید و شاید، پیروی می کنند.