فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

390 - قرآن ریسمانی محکم:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: بر شما لازم است که با کتاب خدا همراه بوده و بر دستورات ارزنده آن عمل نمایید؛ چه قرآن همان ریسمان محکم است که شما را از گرداب های بدبختی رها می نماید و نوری است تابان که راه حق و کمال را بر شما آشکار می سازد.

391 - درخواست ایمان از خدا:

قال امام علی (علیه السلام): سلوا الله الایمان و اعملوا بموجب القرآن.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: از خداوند ایمان بخواهید و به موجب قرآن عمل کنید.

392 - بازدارند گناه:

قال رسول اله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرا القرآن ما نهاک، فان (فاذا) لم ینهک فلست تقروه.
حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: تا زمانی که قرآن تو را (از گناهان) باز می دارد، قرآن بخوان، زیرا اگر تو را باز نداشت (در حقیقت) آن را نخوانده ای.