فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

389 - عمل به قرآن:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: اگر قرآن تو را به سوی خوی خوش دعوت کرد، پس مانندهای آن را برای خود فراگیر.

390 - قرآن ریسمانی محکم:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: بر شما لازم است که با کتاب خدا همراه بوده و بر دستورات ارزنده آن عمل نمایید؛ چه قرآن همان ریسمان محکم است که شما را از گرداب های بدبختی رها می نماید و نوری است تابان که راه حق و کمال را بر شما آشکار می سازد.

391 - درخواست ایمان از خدا:

قال امام علی (علیه السلام): سلوا الله الایمان و اعملوا بموجب القرآن.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: از خداوند ایمان بخواهید و به موجب قرآن عمل کنید.