فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

384 - توصیه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در قرائت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقراو القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فیه و لا تاکلوا به و لا تستکثروا به.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرائت قرآن کنید، و عمل بدان نمایید، و از آن دور نشوید، و در آن غلو نکنید، و به وسیله قرآن نان نخورید، و به کمک آن فزونی مجویید.

385 - کافر به قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ما آمن بالقرآن، من استحل محارمه.
رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که حرام های قرآن را حلال بشمرد به قرآن ایمان ندارد.

386 - عامل دوری از عذاب:

جاء ابوذر الی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)فقال: یا رسول الله انی اخاف ان اتعلم القرآن و لا اعمل به فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لا یعذب الله قلبا اسکنه القرآن.
ابوذر (رض) به خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و عرض کرد: یا رسول الله! من می ترسم قرآن را فرا گیرم و بدان عمل نکنم. فرمود: خدا قلبی را که مسکن قرآن باشد عذاب نمی فرماید.