فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

381 - عمل و اجتناب از آیات قرآن:

قال عن ابی عبد الله (علیه السلام): علیکم بالقرآن فما وجدتم آیه نجابها من کان قبلکم فاعملوا به و ما وجدتموه مما هلک من کان قبلکم فاجتنبوه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: بر شما باد ملازمت قرآن کریم، بنگرید هر آیه ای که به سبب آن پیشینیان شما نجات یافتند، بدان عمل کنید، و از هر آیه ای که دیدید به خاطر آن مردم پیش از شما هلاک شدند اجتناب نمایید.

382 - آیات محکم و متشابه:

قال الامام الصادق (علیه السلام) - لما سئل عن المحکم و المتشاله -: المحکم ما نعمل به، و المتشابه ما اشتبه علی جاهله.
امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به سؤال از محکم و متشابه فرمود: محکم آن آیه ای است که به آن عمل می کنیم، و متشابه آیه ای است که بر کسی که از آن شناخت ندارد متشبه می شود.

383 - عمل به قرآن:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعضا ولکن نزل یصدق بعضه بعضا فما عرفتم فاعملوا به و ما تشابه علیکم فامنوا به.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همان قرآن کریم نازل نشد که بخشی از آن بخش دیگر را تکذیب کند، بلکه یکدیگر را تصدیق می نماید، آنچه از قرآن کریم را دانسته اید بدان عمل کنید و بر متشابهات آن ایمان آورید.