فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

378 - خدا را در قرآن!:

قال الامام علی (علیه السلام): الله الله فی القرآن، لا یسقکم بالعمل به غیر کم.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: قسم به خدا، قسم به خدا، درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل به آن بر شما پیشی گیرند.

379 - هدایت قرآنی:

قال الامام علی (علیه السلام): اذا دعاک القرآن الی خله جمیله، فخذ نفسک بامثالها.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: هرگاه قرآن تو را به سوی زیبایی بخواند، تو نفس خود را به نمونه های آن وادار کن.

380 - توسل به قرآن:

قال الامام علی (علیه السلام): علیکم بهذا القرآن، احلوا حلاله و حرموا حرامه، و اعملوا بمحکمه و ردوا متشابهه الی عالمه؛ فانه شاهد علیکم و افضل ما به توسلتم.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: بر شما باد به این قرآن، حلالش را حلال گردانید، و حرامش را حرام، به محکم آن عمل کنید، و متشابه را به عالم و داننده اش باز گردانید، که به راستی قرآن گواهی است بر شما و برترین چیزی است که بدان توسل جویید.