فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

377 - قرآن برای عمل:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من تعلم القرآن فلم یعمل به و آثر علیه حب الدنیا و زینتها، استوجب سخط الله تعالی و کان فی الدرجه مع الیهود و النصاری الذین ینبذون کتاب الله وراء ظهورهم.
کسی که قرآن را بیاموزد و به آن عمل نکند و دنیا دوستی و زینت آن را بر قرآن ترجیح دهد، سزاوار خشم خداوند است، و در ردیف یهود و نصاری قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سر انداختند.

378 - خدا را در قرآن!:

قال الامام علی (علیه السلام): الله الله فی القرآن، لا یسقکم بالعمل به غیر کم.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: قسم به خدا، قسم به خدا، درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل به آن بر شما پیشی گیرند.

379 - هدایت قرآنی:

قال الامام علی (علیه السلام): اذا دعاک القرآن الی خله جمیله، فخذ نفسک بامثالها.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: هرگاه قرآن تو را به سوی زیبایی بخواند، تو نفس خود را به نمونه های آن وادار کن.