فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

375 - عمل به قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): الحافظ للقران العامل به مع السفره الکرام البرره.
کسی که قرآن را حفظ کند و به آن عمل نماید، با پیامبران بزرگوار و نیکو خواهد بود.

376 - قرائت بدون عمل:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): و من قرا القرآن و لم یعمل به حشره الله یوم القیامه اعمی.
کسی که قرآن بخواند و به آن عمل نکند، خدا او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد.

377 - قرآن برای عمل:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من تعلم القرآن فلم یعمل به و آثر علیه حب الدنیا و زینتها، استوجب سخط الله تعالی و کان فی الدرجه مع الیهود و النصاری الذین ینبذون کتاب الله وراء ظهورهم.
کسی که قرآن را بیاموزد و به آن عمل نکند و دنیا دوستی و زینت آن را بر قرآن ترجیح دهد، سزاوار خشم خداوند است، و در ردیف یهود و نصاری قرار خواهد داشت که کتاب خدا را پشت سر انداختند.