فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

374 - حق مردم بر اهل بیت و پیامبر:

لکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیره رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)و القیام بحقه و النعش لسنته.
حق شما بر ما این است که به کتاب خدا و روش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عمل کنیم و به حق او قیام کرده و احکام او را چون درفشی بر پا نگهداریم.

375 - عمل به قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): الحافظ للقران العامل به مع السفره الکرام البرره.
کسی که قرآن را حفظ کند و به آن عمل نماید، با پیامبران بزرگوار و نیکو خواهد بود.

376 - قرائت بدون عمل:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): و من قرا القرآن و لم یعمل به حشره الله یوم القیامه اعمی.
کسی که قرآن بخواند و به آن عمل نکند، خدا او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد.