فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

373 - پر برکت:

و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون.
و این، خجسته کتابی است که ما آن را نازل کردیم پس از آن پیروی کنید و پرهیزگاری نمایید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید**انعام، 155.***.

374 - حق مردم بر اهل بیت و پیامبر:

لکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیره رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)و القیام بحقه و النعش لسنته.
حق شما بر ما این است که به کتاب خدا و روش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عمل کنیم و به حق او قیام کرده و احکام او را چون درفشی بر پا نگهداریم.

375 - عمل به قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): الحافظ للقران العامل به مع السفره الکرام البرره.
کسی که قرآن را حفظ کند و به آن عمل نماید، با پیامبران بزرگوار و نیکو خواهد بود.