فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

372 - پیروی از قرآن:

کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین * اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم لا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون.
(ای پیامبر) کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شد پس تو دلتنگ مباش از او، تا بدان بیم دهی و پندی باشد برای مؤمنان * آنچه را که خدا به سوی شما فرستاده پیروی کنید و جز او از اولیاء دیگر پیروی نکنید، اما کمتر متذکر می شوید**اعراف / 2 و 3.***.

373 - پر برکت:

و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون.
و این، خجسته کتابی است که ما آن را نازل کردیم پس از آن پیروی کنید و پرهیزگاری نمایید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید**انعام، 155.***.

374 - حق مردم بر اهل بیت و پیامبر:

لکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیره رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)و القیام بحقه و النعش لسنته.
حق شما بر ما این است که به کتاب خدا و روش پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عمل کنیم و به حق او قیام کرده و احکام او را چون درفشی بر پا نگهداریم.