فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

370 - سفارش آیةالله مرعشی:

و سفارش می کنم او را به خواندن و قرائت قرآن شریف و هدیه و ثواب آن را به ارواح شیعیان آل رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) از آنانی که بازماندگی ندارند نثار کند. و من شخصا بارها از این عمل که سبب توفیق بیشتر در امور بوده تجربه آموخته ام.
و سفارش می کنم او را که قرآن کوچکی را که به او سپرده ام به هنگام دفن در دست راست من بگذارند.
و سفارش می کنم او را و تمامی فرزندان مکرم خود را تا در شب جمعه هر هفته اطراف قبر من اجتماع کرده چند آیه از قرآن کریم را خوانده و به مصیبت های سید الشهداء (علیه السلام) و اهل بیت (علیه السلام) بزرگوارش گوش فرا دهند.
و سفارش می کنم او را به خواندن سوره یس بعد از نماز صبح هر روز یک مرتبه، و نیز به خواندن سوره نبا عم یتسائلون بعد از نماز ظهر، و به خواندن سوره عصر پس از نماز عصر. و به خواندن سوره واقعه بعد از نماز مغرب، و به خواندن سوره الملک بعد از نماز عشاء، و تأکید می کنم مداومت کند بر آن چه یاد آور شدم، زیرا من شخصا روایت می کنم این روش را از استادان بزرگوار خود و بارها نیز تجربه کرده ام.

بخش هشتم: لزوم عمل و پیروی از قرآن:

371 - پیروی از خدا:

اتبع ما او حی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین.
ای محمد هرچه از خدای تو به تو وحی شد از آن پیروی کن که خدایی جز آن ذات یکتا نیست و از مشرکان روی بگردان **انعام / 106.***.