فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

368 - یاد شب و روز:

الامام علی (علیه السلام): لیکن سمیرک القرآن.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: یاد شب و روز تو باید قرآن باشد.

369 - قرآن شفیع انسان:

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمودند: ای مردم! شما در زمان صلح و آرامش هستید و بر مرکب سفر سوارید و شتابان شما را به پیش می برد. شاهد بوده اید که شب و روز و خورشید و ماه، هر نویی را کهنه می کند و هر دوری را نزدیک می گردانند و هر وعده و وعیدی را به انجام می رسانند. پس، برای پیمودن این صحرای دور و دراز زاد و توشه فراهم آورید. مقداد بن اسود کندی برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! می فرمایید چه کنیم؟ فرمود: دنیا سرای بلا و ابتلا به سر آمدن و نیست شدن است. پس، هرگاه کارها همچون پاره های شب تار بر شما تاریک و شبهه ناک شد به قرآن روی آورید، زیرا قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است و شاکی و خصمی است که شکایتش قبول می شود. هرکه قرآن را فرا پیش خود قرار دهد، او را به سوی بهشت کشاند و هرکه آن را پشت سر خود نهد، به سوی دوزخش کشاند. قرآن راهنمایی است که راه را نشان می دهد، قرآن کتاب تفصیل و روشنگری و تحصیل (حقایق) است. جداکننده میان حق و باطل است و شوخی بردار نیست. ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش حکم و دستور خداست و باطنش علم خدای متعال. پس، ظاهر آن محکم و استوار است و باطنش مرزها دارد و مرزهایش مرزها دارد. شگفتی هایش بی شمار است و عجایب و غرایبش کهنه و تمام نمی شود. چراغهای هدایت و پرتوگاههای حکمت در قرآن است. برای کسی که انصاف داشته باشد راهنمایی به سوی معرف و شناخت است. پس، باید آدمی دقت نظر کند و انصاف را پیش چشمش آرد، تا از هلاکت رهایی یابد و از تنگنا به در آید؛ زیرا که اندیشیدن، مایه حیات دل شخص بینا و با بصیرت است، همچنان که آدمی به نور چراغ در تاریکی ها راه می پیماید و نیکو می رهد و کم منتظر می ماند.

370 - سفارش آیةالله مرعشی:

و سفارش می کنم او را به خواندن و قرائت قرآن شریف و هدیه و ثواب آن را به ارواح شیعیان آل رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) از آنانی که بازماندگی ندارند نثار کند. و من شخصا بارها از این عمل که سبب توفیق بیشتر در امور بوده تجربه آموخته ام.
و سفارش می کنم او را که قرآن کوچکی را که به او سپرده ام به هنگام دفن در دست راست من بگذارند.
و سفارش می کنم او را و تمامی فرزندان مکرم خود را تا در شب جمعه هر هفته اطراف قبر من اجتماع کرده چند آیه از قرآن کریم را خوانده و به مصیبت های سید الشهداء (علیه السلام) و اهل بیت (علیه السلام) بزرگوارش گوش فرا دهند.
و سفارش می کنم او را به خواندن سوره یس بعد از نماز صبح هر روز یک مرتبه، و نیز به خواندن سوره نبا عم یتسائلون بعد از نماز ظهر، و به خواندن سوره عصر پس از نماز عصر. و به خواندن سوره واقعه بعد از نماز مغرب، و به خواندن سوره الملک بعد از نماز عشاء، و تأکید می کنم مداومت کند بر آن چه یاد آور شدم، زیرا من شخصا روایت می کنم این روش را از استادان بزرگوار خود و بارها نیز تجربه کرده ام.