فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

362 - عمل به قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقراو القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فیه و لا تاکلوا به و لا تستکثروا به.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرائت قرآن کنید، و عمل بدان نمایید، و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید، و بوسیله قرآن نان نخورید، و به کمک آن افزونی مجوئید.

363 - ریسمان محکم:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): علیکم بکتاب الله فانه الحبل المتین و النور المبین.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: مواظبت و ملازمت قرآن کریم نمائید که آن ریسمان محکم و نوری آشکار است.

364 - تجسم قرآن در قیامت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: (قرآن را، قرآن را حفظ کنید و ملازم آن باشید) زیرا آیه ای از قرآن و سوره ای از آن در روز قیامت (مجسم گشته) وارد محشر می گردد و در بهشت تا هزار درجه بالا می رود و (به کسی که آن قرآن در خانه اش بوده و یا همراهش بوده است) می گوید: اگر تو مرا حفظ می کردی و گرامیداشتی تو را تا به این مقام و مرتبه می رسانیدم.