فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

361 - دو چیز گرانبها:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض:
همانا در میان شما دو چیز وزین و گرانبها می گذارم که عبارتند از: کتاب خدا (قرآن) و عترتم (اهلبیت)، هرگز از هم جدا نمی شوند تا مرا نزد حوض کوثر ملاقات کنند.

362 - عمل به قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقراو القرآن و اعملوا به و لا تجفوا عنه و لا تغلوا فیه و لا تاکلوا به و لا تستکثروا به.
پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرائت قرآن کنید، و عمل بدان نمایید، و از آن دور نشوید و در آن غلو نکنید، و بوسیله قرآن نان نخورید، و به کمک آن افزونی مجوئید.

363 - ریسمان محکم:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): علیکم بکتاب الله فانه الحبل المتین و النور المبین.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: مواظبت و ملازمت قرآن کریم نمائید که آن ریسمان محکم و نوری آشکار است.