فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

359 - شفای سودمند:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیکم بالقران فانه الشفاء النافع، و الدواء المبارک و عصمه لمن تمسک به، و نجاه لمن تبعه.
بر شما باد به کتاب خدا، زیرا قرآن شفای سودمند و داروی پر برکت است و حافظ کسی است که به آن تمسک جوید و نجات بخش کسی است که از آن پیروی کند.

360 - آثار وجودی قرآن:

قال علی (علیه السلام): احسنوا تلاوه القرآن فانه احسن القصص، و استشفوا به فانه شفاء الصدور، واتبعوا النور الذی لایطفی، و الوجه الذی لا یبلی و استسلموا لامره فانکم لن تضلوا مع التسلیم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم را نیکو تلاوت کنید زیرا قرآن بهترین داستانها است، و به قرآن شفاء بجوئید، که درمان (درد) سینه ها است، و از نور خاموش ناشدنی خدا و وجهی که کهنه و پوشیده نمی شود پیروی کنید، و به فرمانش گردن نهید که شما با گردن نهادن و تسلیم شدن به قرآن هرگز گمراه نمی گردید.

361 - دو چیز گرانبها:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): انی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض:
همانا در میان شما دو چیز وزین و گرانبها می گذارم که عبارتند از: کتاب خدا (قرآن) و عترتم (اهلبیت)، هرگز از هم جدا نمی شوند تا مرا نزد حوض کوثر ملاقات کنند.