فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

358 - دو سرمایه بزرگ:

زید بن ارقم گفت: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در میان ما بپاخاست و خطبه ایراد کرد و پس از حمد ستایش و ثنای الهی فرمود: اما بعد ای مردم من بشر هستم نزدیک است که پیک پروردگارم بسراغ من آید و من اجابتش کنم من در میان شما دو سرمایه بزرگ و نفیس می گذارم که نخستین آن کتاب خدا است در آن هدایت و نور است، به کتاب خدا دست زنید و آنرا بگیرید و بسیار مردم را ترغیب و تحریض به قرآن مجید کرد و سپس فرمود: و دیگر اهل بیت (علیه السلام) می باشند سه بار فرمود: خدا را در رعایت حق اهل بیت من گواه خود می گیرم.

359 - شفای سودمند:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیکم بالقران فانه الشفاء النافع، و الدواء المبارک و عصمه لمن تمسک به، و نجاه لمن تبعه.
بر شما باد به کتاب خدا، زیرا قرآن شفای سودمند و داروی پر برکت است و حافظ کسی است که به آن تمسک جوید و نجات بخش کسی است که از آن پیروی کند.

360 - آثار وجودی قرآن:

قال علی (علیه السلام): احسنوا تلاوه القرآن فانه احسن القصص، و استشفوا به فانه شفاء الصدور، واتبعوا النور الذی لایطفی، و الوجه الذی لا یبلی و استسلموا لامره فانکم لن تضلوا مع التسلیم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم را نیکو تلاوت کنید زیرا قرآن بهترین داستانها است، و به قرآن شفاء بجوئید، که درمان (درد) سینه ها است، و از نور خاموش ناشدنی خدا و وجهی که کهنه و پوشیده نمی شود پیروی کنید، و به فرمانش گردن نهید که شما با گردن نهادن و تسلیم شدن به قرآن هرگز گمراه نمی گردید.