فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

356 - بلیغ ترین عبرت ها:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): تدبروا آیات القرآن و اعتبروا به فانه ابلغ العبر.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: در آیات قرآن شریف تدبر کنید و از آن عبرت گیرید که آن بلیغ ترین رساترین عبرت ها است.

357 - درس از قرآن:

عن ابی عبد الله (علیه السلام): علیکم بالقرآن فما وجدتم آیه نجابها من کان قبلکم فاعملوا به و ما وجدتموه مما هلک من کان قبلکم فاجتنبوه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: بر شما باد ملازمت قرآن کریم، بنگرید هر آیه ای که به سبب آن پیشینیان شما نجات یافتند بدان عمل کنید، و از هر آیه ای را که دیدید به خاطر آن مردم پیش از شما هلاک شدند اجتناب نمائید.

358 - دو سرمایه بزرگ:

زید بن ارقم گفت: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در میان ما بپاخاست و خطبه ایراد کرد و پس از حمد ستایش و ثنای الهی فرمود: اما بعد ای مردم من بشر هستم نزدیک است که پیک پروردگارم بسراغ من آید و من اجابتش کنم من در میان شما دو سرمایه بزرگ و نفیس می گذارم که نخستین آن کتاب خدا است در آن هدایت و نور است، به کتاب خدا دست زنید و آنرا بگیرید و بسیار مردم را ترغیب و تحریض به قرآن مجید کرد و سپس فرمود: و دیگر اهل بیت (علیه السلام) می باشند سه بار فرمود: خدا را در رعایت حق اهل بیت من گواه خود می گیرم.