فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

355 - موعظه پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم):

حسن گفت: مردی به محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: یا رسول الله! مرا موعظه کن. فرمود: فهم قرآن پیدا کن و از روز قیامت که همان روز ملاقات اهل آسمان و زمینیان است پروا و پرهیز کن.

356 - بلیغ ترین عبرت ها:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): تدبروا آیات القرآن و اعتبروا به فانه ابلغ العبر.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: در آیات قرآن شریف تدبر کنید و از آن عبرت گیرید که آن بلیغ ترین رساترین عبرت ها است.

357 - درس از قرآن:

عن ابی عبد الله (علیه السلام): علیکم بالقرآن فما وجدتم آیه نجابها من کان قبلکم فاعملوا به و ما وجدتموه مما هلک من کان قبلکم فاجتنبوه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: بر شما باد ملازمت قرآن کریم، بنگرید هر آیه ای که به سبب آن پیشینیان شما نجات یافتند بدان عمل کنید، و از هر آیه ای را که دیدید به خاطر آن مردم پیش از شما هلاک شدند اجتناب نمائید.