فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

349 - ملازمت با قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیکم بالقرآن فاتخذوه اماما قائدا.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مواظب و ملازم قرآن باشید و آنرا امام و رهبر خویش بگیرید.

350 - دو ودیعه بزرگ:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما این اخذتم به لن تضلوا: کتاب الله و عترتی اهل بیتی.
ای مردم! دو چیز میان شما گذارده ام که اگر از آنها پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا (قرآن) و عترتم (خانواده ام).

351 - موجبات عصمت:

علیکم بکتاب الله، فانه الحبل المتین ... و العصمه للمتمسک.
بر شما باد به کتاب خدا؛ زیرا که آن ریسمان محکم است ... و مایه حفظ کسی که بدان چنگ زند.