فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

348 - قرآن گواه بر شما:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): علیکم بهذا القرآن، احلوا حلاله، و حرمواحرامه، و اعملوا بمحکمه، و ردوا متشابهه الی عالمه، فانه شاهد علیکم، و افضل ما به توسلتم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: بر این قرآن مواظبت کنید، حلال آن را حلال، و حرامش را حرام بدانید، به محکماتش عمل کنید، و در متشابهاتش به عالم و دانا مراجعه کنید، زیرا قرآن گواه بر شما و برترین چیزی است که بدان متوسل شده اید.

349 - ملازمت با قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیکم بالقرآن فاتخذوه اماما قائدا.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مواظب و ملازم قرآن باشید و آنرا امام و رهبر خویش بگیرید.

350 - دو ودیعه بزرگ:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما این اخذتم به لن تضلوا: کتاب الله و عترتی اهل بیتی.
ای مردم! دو چیز میان شما گذارده ام که اگر از آنها پیروی کنید هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا (قرآن) و عترتم (خانواده ام).