فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

347 - تمسک به قرآن:

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر گاه فتنه ها به شمار رو آورد، و محیط جامعه مانند شب تاریک و سیاه گردد، پس بر شما باد تمسک به قرآن.

348 - قرآن گواه بر شما:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): علیکم بهذا القرآن، احلوا حلاله، و حرمواحرامه، و اعملوا بمحکمه، و ردوا متشابهه الی عالمه، فانه شاهد علیکم، و افضل ما به توسلتم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: بر این قرآن مواظبت کنید، حلال آن را حلال، و حرامش را حرام بدانید، به محکماتش عمل کنید، و در متشابهاتش به عالم و دانا مراجعه کنید، زیرا قرآن گواه بر شما و برترین چیزی است که بدان متوسل شده اید.

349 - ملازمت با قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیکم بالقرآن فاتخذوه اماما قائدا.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: مواظب و ملازم قرآن باشید و آنرا امام و رهبر خویش بگیرید.