فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

343 - تمام نیازها در قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا خدای عزوجل در قرآن کریم توضیح و بیان هر چیزی را فرموده به خدا قسم، همه نیازهای بنده را ذکر کرده و هیچ نیازی را واننهاده است، به خدا قسم، بنده نمی تواند بگوید: اگر در قرآن این مورد هم می بود، جز آن که خدا در قرآن آن مورد را هم نازل کرده است.

344 - مقصود سخنان جامع:

الامام الباقر (علیه السلام) - فی بیان قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): اعطیت جوامع الکلم)قال: القرآن.
امام باقر (علیه السلام) - در بیان سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمودند: سخنان جامع به من داده شد، گفت: مقصود قرآن است.

345 - کتاب جامع برای تمام جوانب زندگی:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: خدا را به یاد شما می آورم، خدا را به یاد شما می آورم، ای مردم! در قرآن و آنچه از حقوق بر عهده شما گذاشته است؛ زیرا خداوند شما را بیهوده نیافریده و شما را مهمل نگذاشته و شما را در وادی جهل و کوری رها نکرده است. آری خداوند برنامه شما را تعیین فرموده و کتابش را در حالی که جامع تمام جوانب زندگی است، پیش روی شما گذاشته است.