فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

342 - قرآن احتیاج مردم:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: همانا خداوند هیچ چیز را که مورد احتیاج امت باشد تا روز قیامت فرو گذار نکرده و آن را در کتاب خود نازل فرموده و برای پیغمبرش (صلی الله علیه و آله و سلم) بیان کرده و برای هر چیزی اندازه ای نهاده و قرآن را دلیل و راهنمای آن قرار داده است.

343 - تمام نیازها در قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: همانا خدای عزوجل در قرآن کریم توضیح و بیان هر چیزی را فرموده به خدا قسم، همه نیازهای بنده را ذکر کرده و هیچ نیازی را واننهاده است، به خدا قسم، بنده نمی تواند بگوید: اگر در قرآن این مورد هم می بود، جز آن که خدا در قرآن آن مورد را هم نازل کرده است.

344 - مقصود سخنان جامع:

الامام الباقر (علیه السلام) - فی بیان قول النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): اعطیت جوامع الکلم)قال: القرآن.
امام باقر (علیه السلام) - در بیان سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمودند: سخنان جامع به من داده شد، گفت: مقصود قرآن است.