فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

340 - مثل قرآن:

در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که فرمودند: مثل قرآن، مثل خورشید و ماه است و قرآن مثل آن دو همیشه در جریان است یعنی ثابت و یکنواخت نیست و یک جا ثابت نمی شود و یا فرمودند: قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرف است ظاهر انیق و باطنه عمیق.
از امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: چه سری است که قرآن هرچه زمان بیشتری بر آن می گذرد و هرچه بیشتر تلاوت می شود، بر طروات و تازگیش افزوده می گردد؟
امام (علیه السلام) فرمودند:
ان القرآن لم ینزل لزمان دون زمان و لناس دون ناس.
به درستی که قرآن تنها برای یک زمان و نه زمان دیگر و برای یک مردم و نه مردم دیگر نازل نشده، بلکه برای همه زمانها و همه مردم نازل شده است، فرود آورنده قرآن، آن را طوری ساخته است که هر زمان با وجود همه آن اختلافها و مجهولاتی که برای خوانندگان دربردارد، اما آن قدر معانی و مفاهیم قابل درک و استناد نیز عرضه می کند که ظرفیت زمانه را اشباع می سازد.

341 - مرجعی برای کل مسائل:

امام باقر (علیه السلام) به شاگردانش فرمودند: هنگامی که من مطلب و حدیثی را برای شما بازگو کردم، از من بپرسید در کجای قرآن است؟
آن گاه پس از گفتاری فرمودند: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از گفتگوهای بی اساس و تباه نمودن مال و زیاد سوال کردن، نهی نمودند.
یکی از شاگردان پرسید: ای پسر پیامبر! همین هائی که فرمودید: که پیامبر از آنها نهی کردند در کجای قرآن است؟
امام باقر (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: خداوند می فرماید:
لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس.
در بسیاری از سخنان در گوشی و جلسات محرمانه آنها خیر و سودی نیست مگر کسی که به این وسیله امر به کمک به دیگران یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند**سوره نساء: 114.***.
و نیز فرمودند: و لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما.
و اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان ندهید**سوره نساء: آیه 5.***.
به این ترتیب امام باقر (علیه السلام) به ما آموختند که در مسائل مختلف به قرآن رجوع کنیم، و از آن به عنوان سند اصلی اسلام بهره مند شویم.

342 - قرآن احتیاج مردم:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: همانا خداوند هیچ چیز را که مورد احتیاج امت باشد تا روز قیامت فرو گذار نکرده و آن را در کتاب خود نازل فرموده و برای پیغمبرش (صلی الله علیه و آله و سلم) بیان کرده و برای هر چیزی اندازه ای نهاده و قرآن را دلیل و راهنمای آن قرار داده است.