فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

334 - روشنگر و استوار:

الامام علی (علیه السلام): ... ارسله بکتاب فصله، و احکمه و اعزه ....
امام علی (علیه السلام) فرمودند: ... پیامبر را با کتابی فرستاد که (هر چیز در آن) با روشنی و تفصیل بیان کرده، و آن را استوار و بی مانند قرار داده است.

335 - مائده گسترده الهی:

امام خمینی (ره) فرمودند: قرآن و کتاب الهی یک سفره گسترده ای است که همه از آن استفاده می کنند.

336 - قرآن مجید بیان کننده همه احکام:

امام خمینی (ره) فرمودند: قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد.