فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

330 - همه چیز در این کتاب:

امام علی (علیه السلام) خدای سبحان دینی کامل فرستاده است و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در تبلیغ و ادای آن کوتاهی نکرده است، در حالی که خدای سبحان می فرماید: ما از بیان هیچ چیز در این کتاب کوتاهی نکرده ایم و همه چیز در این کتاب بیان شده است.

331 - قرآن برتر از خردمردان:

قال ابو عبد الله (علیه السلام): ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله عز و جل لکنه لا تبلغه عقول الرجال.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هیچ کاری نیست که مورد اختلاف دو تن باشد جز آنکه ریشه آن در کتاب خدا موجود است ولی عقل و خرد مردان بدان نمی رسد.

332 - همه نیازها در کتاب خداوند:

عن امیر المؤمنین (علیه السلام) فی حدیث انه قال: ما من شیی تطلبونه الا و هو فی القرآن، فمنف اراد ذلک فلیشالنی عنه.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) در ضمن حدیثی فرمود: هیچ چیزی نیست که شما آنرا بجویید جز آن که در قرآن کریم است، و هرکس آن را بخواهد باید از من بپرسد.