فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

329 - جامعیت قرآن:

حم * تنزیل من الرحمن الرحیم * کتاب فصلت ایاته قرانا عربیا لقوم یعلمون.
حم * تنزیلی از جانب خدای بخشنده مهربان است * کتابی است که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده در حالی که فصیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند**فصلت / 1 - 3.***.

330 - همه چیز در این کتاب:

امام علی (علیه السلام) خدای سبحان دینی کامل فرستاده است و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در تبلیغ و ادای آن کوتاهی نکرده است، در حالی که خدای سبحان می فرماید: ما از بیان هیچ چیز در این کتاب کوتاهی نکرده ایم و همه چیز در این کتاب بیان شده است.

331 - قرآن برتر از خردمردان:

قال ابو عبد الله (علیه السلام): ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله عز و جل لکنه لا تبلغه عقول الرجال.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: هیچ کاری نیست که مورد اختلاف دو تن باشد جز آنکه ریشه آن در کتاب خدا موجود است ولی عقل و خرد مردان بدان نمی رسد.