فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

327 - ایمنی بودن قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لو کان القرآن فی اهاب ما مسته النار.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر قرآن در انبانی (و یا پوستی) باشد آتش به آن آسیبی نرساند.

328 - پایداری و تازگی قرآن:

مردی از امام صادق (علیه السلام)، پرسید: از چه روی قرآن به هنگام گشوده شدن و مطالعه در آن، همواره تازگی دارد؟ فرمود: زیرا خداوند تبارک و تعالی قرآن را برای زمان خاص و مردمان خاص فرو نفرستاده است. آن کتاب در هر زمانی جدید است و تا روز قیامت نزد هر قومی تازه باشد.

بخش ششم: جامعیت قرآن: