فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

324 - عدم نقصان قرآن:

شیخ الطائفه طوسی (رض) در تفسیر تبیان فرموده: در بیش و کم شدن قرآن کریم سخن گفتن و بحث کردن شایسته نیست زیرا علماء اجماع کرده اند اعتقاد بر اینکه قرآن از آنچه در دست می باشد بیشتر بوده باطل است و ظاهر مذهب مسلمانان این است که قرآن نقصانی ندارد.

325 - عدم غریق:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: و بتحقیق که: (همه کسانی که قرآن را جمع کرده بودند) کتاب خدا را کامل و مشتمل بر تأویل و تنزیل و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ بود و حرف الفی و یا لامی از آن ساقط نگشته بود حاضر کردند، و چون آنان واقف و آگاه شدند که خدای تعالی نامهای اهل حق و باطل را (در قرآن مجموعه علی) بیان فرموده و اگر این امر آشکار گردد نقض عهد و پیمان آنها معلوم خواهد گشت گفتند: ما احتیاجی به این نداریم و ما با داشتن کتابی که در نزد ما است از آن بی نیازیم. (مراد تفهیم معانی قرآن است نه کم و نه زیاد).

326 - اعتقاد به قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: اعتقاد ما است قرآنی که خدای تعالی بر پیغمبرش محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل فرمود همین که در میان دو مجلد قرار گرفته و در دسترس مردم می باشد و بیش از این نیست تا آنجا که فرماید: و هرکس به ما نسبت دهد که ما اعتقاد به بیشتر از این داریم دروغگو است.