فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

322 - آیات مصدق یکدیگر:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همان قرآن کریم نازل نشد که بخشی از آن بخش دیگر را تکذیب کند بلکه یکدیگر را تصدیق می نماید آنچه از قرآن کریم را دانسته اید بدان علم کنید و بر متشابهات آن ایمان آورید.

323 - قرآن از پیشگاه یگانه واحد:

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا قرآن کریم یکتا است و از پیشگاه خدای یکتا بر یک حرف (یک عبارت) نازل شده لیکن اختلاف در حروف یا قرائت از طرف راویان است.

324 - عدم نقصان قرآن:

شیخ الطائفه طوسی (رض) در تفسیر تبیان فرموده: در بیش و کم شدن قرآن کریم سخن گفتن و بحث کردن شایسته نیست زیرا علماء اجماع کرده اند اعتقاد بر اینکه قرآن از آنچه در دست می باشد بیشتر بوده باطل است و ظاهر مذهب مسلمانان این است که قرآن نقصانی ندارد.