فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

321 - شگفتی های قرآن:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: قرآن دارای ظاهری شگفت انگیز و باطنی عمیق است، مطالب شگفت انگیز آن پایان ناپذیر و عجایب آن کهنه نشدنی است و تاریکی های جهالت جز با آن برطرف نخواهد شد.

322 - آیات مصدق یکدیگر:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همان قرآن کریم نازل نشد که بخشی از آن بخش دیگر را تکذیب کند بلکه یکدیگر را تصدیق می نماید آنچه از قرآن کریم را دانسته اید بدان علم کنید و بر متشابهات آن ایمان آورید.

323 - قرآن از پیشگاه یگانه واحد:

امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا قرآن کریم یکتا است و از پیشگاه خدای یکتا بر یک حرف (یک عبارت) نازل شده لیکن اختلاف در حروف یا قرائت از طرف راویان است.