فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

319 - محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) حامل شریعت و قرآن:

امام صادق (علیه السلام): محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)آمد و قرآن و شریعت و راه راست را آورد، پس حلال او تا روز قیامت حلال است، و حرام او تا روز قیامت حرام.

320 - قرآن همیشه نو است:

امام رضا (علیه السلام) در وصف قرآن می فرماید: قرآن ریسمان محکم خدا و دستگیره استوارش و راه برتر اوست که به بهشت می کشاند و از آتش می رهاند و بر اثر گذر زمان ها، کهنه نمی شود زبانهای گوناگون، آن را به انحطاط و تباهی نمی کشاند، چرا که قرآن برای زمان خاصی قرار داده نشده بلکه به عنوان راهنمای به سوی برهان و حجت بر هر انسانی در نظر گرفت شده است. نه از پیش رو و نه از پشت سرش باطل به آن راه نیابد، فرود آمده از سوی حکیمی ستوده است.

321 - شگفتی های قرآن:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: قرآن دارای ظاهری شگفت انگیز و باطنی عمیق است، مطالب شگفت انگیز آن پایان ناپذیر و عجایب آن کهنه نشدنی است و تاریکی های جهالت جز با آن برطرف نخواهد شد.