فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

318 - قرآن همیشه نو است!:

الامام علی (علیه السلام): لا تخلقه کثره الرد و لوج السمع.
امام علی (علیه السلام): قرآن هر اندازه هم تکرار شود و به گوش خورد، باز کهنه نمی شود.

319 - محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) حامل شریعت و قرآن:

امام صادق (علیه السلام): محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)آمد و قرآن و شریعت و راه راست را آورد، پس حلال او تا روز قیامت حلال است، و حرام او تا روز قیامت حرام.

320 - قرآن همیشه نو است:

امام رضا (علیه السلام) در وصف قرآن می فرماید: قرآن ریسمان محکم خدا و دستگیره استوارش و راه برتر اوست که به بهشت می کشاند و از آتش می رهاند و بر اثر گذر زمان ها، کهنه نمی شود زبانهای گوناگون، آن را به انحطاط و تباهی نمی کشاند، چرا که قرآن برای زمان خاصی قرار داده نشده بلکه به عنوان راهنمای به سوی برهان و حجت بر هر انسانی در نظر گرفت شده است. نه از پیش رو و نه از پشت سرش باطل به آن راه نیابد، فرود آمده از سوی حکیمی ستوده است.