فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

315 - معجزه جاویدان:

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اگر بنا بود آیه ای که درباره قومی نازل شد، پس از مردن آن قوم بمیرد، از قرآن چیزی بر جای نمی ماند، لکن تا زمانی که آسمان ها و زمین باقی است، سراسر قرآن در جریان خواهد بود. و هر قومی را آیه ای است از خیر یا شر، که آن را می خوانند و خود اهل آنند.

316 - سخنوری توانا و خستگی ناپذیر:

امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: و کتاب خدا (قرآن کریم) در میان شما است، سخنوری است که هیچ وقت زبانش از گفتن حق خسته و ناتوان نمی شود، و خانه ایست که، هرگز پایه هایش فرو نمی ریزد، و ارجمند و نیرومندی است که، هیچ گاه یارانش شکست نمی خورند.

317 - راه خروج از فتنه:

امام علی (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)شنیدم که فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمد! در امت تو فتنه ای بر پا خواهد شد. گفتم: راه بیرون رفتن از آن فتنه چگونه است؟ گفت: کتاب خدا ... هرکه خواستار راهیابی از غیر آن شود، خدا او را گمراه خواهد کرد ... و آن ریسمان محکم خدا و ذکر حکیم، و صراط مستقیم است، که هواها سبب کجی آن نمی شود و زبان ها سبب اشتباه شدن آن نیست، و با تکرار کهنه نمی شود، و شگفتی های آن پایان نمی پذیرد، و علما از آن سیر نمی شوند.