فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

291 - عمل به قرآن:

قال علی (علیه السلام) ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. فخذوا نهج الخیر تهتدوا، و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند سبحان کتابی را فرو فرستاد که هدایت کننده است و نیکی و بدی را در آن بیان فرموده است. پس راه خیر و نیکی را در پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه شر و بدی دوری کنید تا به سر منزل حق برسید.

292 - هدایت به طریقه ای محکم:

قال علی (علیه السلام) ایها الناس! انه من استنصح الله وفق، و من اتخذ قوله دلیلا هدی (للتی هی اقوم).
امام علی (علیه السلام) فرمودند: ای مردم! کسی که از خدا پند و خیر خویش را مسألت نماید، موفق گردد و هرکس که کلام خدا را برای خود راهنما اتخاذ کند به آن طریقه ای که محکم تر و راست تر است هدایت شود.

293 - کتاب هدایت:

قال علی (علیه السلام) القرآن آمر زاجر، و صامت ناطق. حجه الله علی خلقه. اخذ علیه میثاقه. و ارتهن علیهم انفسهم. اتم نوره، و اکمل به دینه.
قرآن امر کننده (به کار نیک) و باز دارنده (از زشتی ها) است، خاموشی گویاست، حجت خدا بر خلق اوست، از آنان نسبت به قرآن پیمان گرفت و وجود باطنی آنان را در گرو این قرآن نهاد، نور آن را تمام و دین خویش را به وسیله آن کامل فرمود.