فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

290 - پیروی از کتاب خدا:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من اتبع کتاب الله هداه من الضلال، و وقاه سوء الحساب یوم القیامه.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس از کتاب خدا پیروی کند از گمراهی به هدایتش آورده، و او را از حساب به روز قیامت نگاه می دارد و حفظ می کند.

291 - عمل به قرآن:

قال علی (علیه السلام) ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. فخذوا نهج الخیر تهتدوا، و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند سبحان کتابی را فرو فرستاد که هدایت کننده است و نیکی و بدی را در آن بیان فرموده است. پس راه خیر و نیکی را در پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه شر و بدی دوری کنید تا به سر منزل حق برسید.

292 - هدایت به طریقه ای محکم:

قال علی (علیه السلام) ایها الناس! انه من استنصح الله وفق، و من اتخذ قوله دلیلا هدی (للتی هی اقوم).
امام علی (علیه السلام) فرمودند: ای مردم! کسی که از خدا پند و خیر خویش را مسألت نماید، موفق گردد و هرکس که کلام خدا را برای خود راهنما اتخاذ کند به آن طریقه ای که محکم تر و راست تر است هدایت شود.