فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

288 - قرآن ریسمان خدا:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا این قرآن (در راه رسیدن به حق) ریسمانی است که طرفی از آن در دست خدا و طرفی دیگر در دست شما است، پس لازم است که به آن چنگ زنید (و رهایش نکنید)؛ زیرا سبب خواهد شد که هرگز و هرگز گمراهی برای تان پیش نیاید.

289 - تنها سخن خداست:

ریان گفت: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: درباره قرآن چه می فرمایی؟
فرمود: سخن خدا است، از این عقیده تجاوز نکنید و هدایت را از غیر قرآن مجویید که گمراه شوید.

290 - پیروی از کتاب خدا:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من اتبع کتاب الله هداه من الضلال، و وقاه سوء الحساب یوم القیامه.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس از کتاب خدا پیروی کند از گمراهی به هدایتش آورده، و او را از حساب به روز قیامت نگاه می دارد و حفظ می کند.