فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

287 - قرآن هدایتگر:

هنگامی که به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گفته شد: به زودی امت تو گفتار فتنه خواهد شد، پرسیدند: راه خلاص از آن چیست؟ فرمود: کتاب گرامی خدا، همان که باطل نه از پیش رو و نه از پشت سرش بدو راه نیابد، فرود آمده، از سوی حکیمی ستوده است. هرکه علم را در غیر قرآن بجوید، خداوند گمراهش کند.

288 - قرآن ریسمان خدا:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا این قرآن (در راه رسیدن به حق) ریسمانی است که طرفی از آن در دست خدا و طرفی دیگر در دست شما است، پس لازم است که به آن چنگ زنید (و رهایش نکنید)؛ زیرا سبب خواهد شد که هرگز و هرگز گمراهی برای تان پیش نیاید.

289 - تنها سخن خداست:

ریان گفت: به امام رضا (علیه السلام) عرض کردم: درباره قرآن چه می فرمایی؟
فرمود: سخن خدا است، از این عقیده تجاوز نکنید و هدایت را از غیر قرآن مجویید که گمراه شوید.