فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

285 - هدایت به راه قیم:

قال الامام علی (علیه السلام): من اتخذ قول الله دلیلا، هدی الی التی هی اقوم.
امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) فرمود: کسی که گفتار خدا را رهنمای خویش گیرد، به استوارترین راه هدایت شود.

286 - هدایت در سایه قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من آثره (القران) علی ما سواه هداه الله، و من طلب الهدی فی غیره اصله الله.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه قرآن را بر غیر آن برگزیند، خدا او را هدایت می کند و هرکه در غیر قرآن خواستار هدایت شود، خدا او را گمراهی می کند.

287 - قرآن هدایتگر:

هنگامی که به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گفته شد: به زودی امت تو گفتار فتنه خواهد شد، پرسیدند: راه خلاص از آن چیست؟ فرمود: کتاب گرامی خدا، همان که باطل نه از پیش رو و نه از پشت سرش بدو راه نیابد، فرود آمده، از سوی حکیمی ستوده است. هرکه علم را در غیر قرآن بجوید، خداوند گمراهش کند.