فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

270 - موجب هدایت:

قال علی (علیه السلام): من اتخذ قول الله دلیلا هدی الی التی هی اقوم.
هرکه گفتار خدا (قرآن) را رهنمای خود اتخاذ نماید به آنچه محکمتر باشد هدایت گردد (یعنی به بهترین راه راهنمایی شود).

271 - کفایت در قرآن:

قال علی (علیه السلام): کفی بالقران داعیا.
برای قرآن کفایت می کند خواندن به راه راست.

272 - افضل ترین هدایت:

قال علی (علیه السلام): القران افضل الهدایتین.
قرآن افزونترین دو هدایت است (یکی هدایت سفراء الهی و دیگر هدایت خود قرآن).