فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

269 - نور قرآن:

عن الامام الحسن المجتبی (علیه السلام): ان هذا القران فیه مصابیح النور و شفاء الصدور.
همان در این قرآن، چراغهای هدایت به سوی نور و سعادت، موجود است و قرآن شفای دلها و سینه هاست.

270 - موجب هدایت:

قال علی (علیه السلام): من اتخذ قول الله دلیلا هدی الی التی هی اقوم.
هرکه گفتار خدا (قرآن) را رهنمای خود اتخاذ نماید به آنچه محکمتر باشد هدایت گردد (یعنی به بهترین راه راهنمایی شود).

271 - کفایت در قرآن:

قال علی (علیه السلام): کفی بالقران داعیا.
برای قرآن کفایت می کند خواندن به راه راست.