فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

268 - قرآن ناصح خیر خواه:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): ان هذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش، و الهادی الذی لا یضل، و المحدث الذی لا یکذب.
امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: براستی که: این قرآن پندآموز و خیر خواهی است که فریب نمی دهد، و رهنمائی است که گمراه نمی کند، و سخن گو و خبرگزاری است که دروغ نمی گوید.

269 - نور قرآن:

عن الامام الحسن المجتبی (علیه السلام): ان هذا القران فیه مصابیح النور و شفاء الصدور.
همان در این قرآن، چراغهای هدایت به سوی نور و سعادت، موجود است و قرآن شفای دلها و سینه هاست.

270 - موجب هدایت:

قال علی (علیه السلام): من اتخذ قول الله دلیلا هدی الی التی هی اقوم.
هرکه گفتار خدا (قرآن) را رهنمای خود اتخاذ نماید به آنچه محکمتر باشد هدایت گردد (یعنی به بهترین راه راهنمایی شود).