فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

221 - قرآن معجزه الهی:

و قالوا لولا علیه ایات من ربه قل انما الایات عند الله و انما انا نذیر مبین * اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم ان فی ذلک لرحمه و ذکری لقوم یومنون **عنکبوت / 50 و 51.***.
کافران گفتند چرا بر او آیات و معجزاتی از جانب خدا نازل نشد، بگو آیات نزد خداست من که رسولم جز آن که خلق را از انتقام خدا بترسانم وظیفه ندارم * آیا اینان را این معجزه کفایت نکرد که چنین کتاب بزرگ را ما بر تو فرستادیم و تو بر آنها تلاوت کردی که در آن برای اهل ایمان البته رحمت و پند و هدایت خواهد بود.

222 - حقانیت قرآن:

والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیه ان الله بعباده لخبیر بصیر**فاطر / 31. ***.
و آنچه از کتاب بر تو به وحی فرستادیم آن حق است که کتب آسمانی پیش از او حقانیتش را تصدیق می کنند خدا به اعمال بندگان کاملا بصیر و آگاه است.

223 - قدرت نمایی قرآن در مقابل جن و انس:

قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا**اسراء / 88.***.
بگو اگر انسان و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی (دیگر) باشند.