فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

219 - قرآن، کلام وحی:

ان هو الا وحی یو حی * علمه شدید القوی **نجم / 4 و 5.***.
سخن او (محمد) غیر از (وحی) چیز دیگر نیست او را جبرئیل همان فرشته بسیار توانا علم آموخته است.

220 - تحدی طلبی قرآن:

ام یقولون تقوله بل لا یومنون * فلیاتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین **طور / 33 و 34.***.
آیا می گویند او قرآن را از پیش خود فرا بافته است بلکه آن ها ایمان نمی آورند * پس اگر راست می گویند آن ها هم کالایی مانند قرآن بیاورند.

221 - قرآن معجزه الهی:

و قالوا لولا علیه ایات من ربه قل انما الایات عند الله و انما انا نذیر مبین * اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم ان فی ذلک لرحمه و ذکری لقوم یومنون **عنکبوت / 50 و 51.***.
کافران گفتند چرا بر او آیات و معجزاتی از جانب خدا نازل نشد، بگو آیات نزد خداست من که رسولم جز آن که خلق را از انتقام خدا بترسانم وظیفه ندارم * آیا اینان را این معجزه کفایت نکرد که چنین کتاب بزرگ را ما بر تو فرستادیم و تو بر آنها تلاوت کردی که در آن برای اهل ایمان البته رحمت و پند و هدایت خواهد بود.