فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

218 - دلنشینی آیات قرآن:

زهری که نقل کرده است: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شب ها تلاوت قرآن می فرمود، شبی چند تن از سران شرک همچون ابوسفیان، ابو جهل و اخنس بن شریق به اطراف خانه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمدند تا آیات دلنشین قرآن را بشنوند و هیچ کدام از دیگری خبر نداشت. اما هنگام فجر یکدیگر را دیدند و ملامت کردند که اگر مردم از این کارشان آگاه شوند خیلی بد خواهد شد و قرار گذاشتند که دیگر این عمل را تکرار نکنند و به استماع قرآن نیایند، اما خودداری نتوانستند و باز آمدند و از هم ملامت شنیدند.

بخش سوم: خصوصیات قرآن:

219 - قرآن، کلام وحی:

ان هو الا وحی یو حی * علمه شدید القوی **نجم / 4 و 5.***.
سخن او (محمد) غیر از (وحی) چیز دیگر نیست او را جبرئیل همان فرشته بسیار توانا علم آموخته است.