فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

216 - بدترین ذکرها:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): افضل الذکر القران به تشرح الصدور و تستنیر السرائر.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: برترین ذکر قرآن است که سینه ها بوسیله آن گشاده و باطنها بدان نورانی می شود و یا اسرار خفیه و علوم باطنی بوسیله آن آشکار می گردد.

217 - قرآن سری بین حق و رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

امام خمینی (ره) فرمودند: قرآن در حد ما نیست، در حد بشر نیست، قرآن سری است بین حق و ولی الله اعظم که رسول خداست به تبع او نازل می شود تا می رسد به این جایی که به صورت حروف و کتاب در می آید.

218 - دلنشینی آیات قرآن:

زهری که نقل کرده است: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شب ها تلاوت قرآن می فرمود، شبی چند تن از سران شرک همچون ابوسفیان، ابو جهل و اخنس بن شریق به اطراف خانه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمدند تا آیات دلنشین قرآن را بشنوند و هیچ کدام از دیگری خبر نداشت. اما هنگام فجر یکدیگر را دیدند و ملامت کردند که اگر مردم از این کارشان آگاه شوند خیلی بد خواهد شد و قرار گذاشتند که دیگر این عمل را تکرار نکنند و به استماع قرآن نیایند، اما خودداری نتوانستند و باز آمدند و از هم ملامت شنیدند.