فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

212 - راهنمای از گمراهی:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: قرآن کریم راهنمایی از گمراهی، و روشنائی و بینش از کوری وسیله بازگشت و گذشت از هر لغزش و روشنی است در تاریک و پرتوی در هر پیشامد (بدعت) و موجب نگهداری از هلاکت و راه یابی از هر گمراهی، و بیان در هر فتنه و اشتباه می باشد، و وسیله رسیدن از دنیا بسعادت آخرت است، و کمال دین شما در آن قرار دارد، و هیچکس از قرآن منحرف نشود جز آنکه بسوی دوزخ سوزان روانه شد.

213 - قرآن سیرآبی تشنگان:

قال علی (علیه السلام) جعله الله ریا لعطش العلماء و ربیعا لقلوب الفقهاء، و محاج الطرق الصلحاء، و دواء لیس بعد داء، و نورا لیس معه ظلمه.
خداوند متعال قرآن را سیراب کننده عطش دانشمندان قرار داده است و بهاری بر دل های فقهاء و راه هایی واضح برای طرق صالحان، و دوایی که با داشتن آن دردی نمی ماند و نوری که با وجود آن ظلمتی به حیات انسان ها راه ندارد.

214 - قرآن یگانه است:

عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: ان القران واحد نزل من عند واحد.
قرآن یگانه است و از پیشگاه خدای یگانه نازل شده است.