فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

210 - ویژگی قرآن:

قال علی (علیه السلام): ان هذا القران هو الناصح الذی لا یغش، و الهادی الذی لایضل، و المحدث الذی لایکذب:
به راستی که این قرآن: پندگو (یا صاف و خالصی) است که غش نمی کند، و رهنمایی است که گمراه نمی نماید، و سخنگو و محدثی است که دروغ نمی گوید.

211 - گنجینه قرآن:

قال السجاد (علیه السلام) ایات القران خزائن فکلما فتحت خزانه ینبغی لک ان تنظر ما فیها:
آیات قرآن گنجینه هایند و هر زمانی که گنجینه ای گشودی بر تو سزا است که نگاه کنی در آن چیست.

212 - راهنمای از گمراهی:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: قرآن کریم راهنمایی از گمراهی، و روشنائی و بینش از کوری وسیله بازگشت و گذشت از هر لغزش و روشنی است در تاریک و پرتوی در هر پیشامد (بدعت) و موجب نگهداری از هلاکت و راه یابی از هر گمراهی، و بیان در هر فتنه و اشتباه می باشد، و وسیله رسیدن از دنیا بسعادت آخرت است، و کمال دین شما در آن قرار دارد، و هیچکس از قرآن منحرف نشود جز آنکه بسوی دوزخ سوزان روانه شد.