فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

201 - آثار قرائت قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: بر شما باد مراجعه کردن به کتاب خدا قرآن کریم زیرا کتاب خدا ریسمان استوار و نور آشکار و شفاء سودمند می باشد و سیراب خوشگواری است که تشنگی را برطرف می نماید، و برای چنگ زننده بدان نگاهدارنده از لغزشها و برای آویختگان (پیروانش) موجب رهائی از عذاب الهی است، در آن کجی نیست تا راست گردد، از حق و حقیقت بر نمی گردد تا از آن دست برداشته شود، تکرار بسیار و فرو رفتن در گوش آنرا کهنه نمی سازد. کسی که آنرا بگوید راستگو است و هرکه از آن پیروی کند به بهشت جاوید پیشی گرفته است.

202 - حجت خدا بر مردم:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): فالقرآن آمر زاجر، و صامت ناطق، حجه الله علی خلقه اخذ علیه میثاقهم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم فرمان دهنده و باز دارنده، و خاموش و گویا، و حجت خدا بر مردم می باشد، که خدا بر اساس قرآن از مردم پیمان گرفته است.

203 - قرآن نور جاوید:

امام علی (علیه السلام) خداوند بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)قرآن را نازل فرمود، قرآن نوری است که چراغ های آن خاموش نمی شود ... که آن ایمان و کانون آن است، بستان های عدالت و آبگیرهای آن است، سنگ بنای اسلام و بنیان آن است.